Potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama osnivača i organizatora festivala „U pivničkom polju“

Dana 11. juna 2013. god. u Skupštini opštine Bačka Palanka je bio potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obavezama osnivača i organizatora još jednog festivala koji je od značaja za slovačku nacionalnu manjinu – „U pivničkom polju“.

U ime Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine ugovore je potpisala predsednica Ana Tomanova-Makanova, u ime SKUD-a „Pivnice“ u Pivnicama predsednik Valentin Mihal Grnja, u ime Opštine Bačka Palanka predsednik Aleksandar Đedovac i u ime Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka direktorica Milina Sklabinski.

Ovim su Nacionalni savet i SKUD „Pivnice“ iz Pivnica postali osnivači ovog festivala pevača slovačkih izvornih pesama koji je danas već međunarodnog karaktera a u Pivnicama se organizuje od 1966. godine. Organizatori festivala su Opština Bačka Palanka i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. Novi model organizacije festivala doneo je i nove organe: Organizaciono-upravni savet, Programski savet, koordinatora festivala i Pripremni odbor.

zmluva002

Festival „U pivničkom polju“ zahvaljujući novom načinu organizovanja dobija permanentnu organizacionu, edukativnu i finansijsku podršku od strane Nacionalnog saveta, Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, Autonomne Pokrajine Vojvodine, lokalne samouprave a preko Ureda za Slovake u inostranstvu od strane Republike Slovačke.