Výzva na vypracovanie výtvarného návrhu diplomu pre 20. prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ

NRSNM, SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú žiakov základných škôl aby sa prihlásili na konkurz vypracovania výtvarného návrhu diplomu 3xĎ.

 

Vážení učitelia výtvarnej kultúry, srdečne Vás vyzývame, aby ste sa stali súčasťou tohoročnej prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ, ktorá sa uskutoční od 6. do 9. júna 2013 v Starej Pazove a to takým spôsobom, že so svojimi žiakmi (5. až 8. ročník) vypracujete návrh diplomu pre túto prehliadku.

Propozície:

  •     výkresy majú byť inšpirované prehliadkou 3xĎ
  •     výkresy treba zhotoviť na bloku 5 ľubovoľnou technikou
  •     na opačnej strane výkresu potrebné je napísať základné údaje autora (meno, priezvisko, trieda, škola, mesto/dedina, meno učiteľa výtvarnej kultúry)
  •     výkresy treba zasielať najneskôr do 30. apríla 2013 na adresu

SKUS hrdinu Janka Čmelíka

Cyrila a Metóda 11

22 300 Stará Pazova

(s poznámkou na výtvarný konkurz 3xĎ)

Najlepší výkres zvolený odbornou komisiou bude súčasťou dizajnérskeho riešenia diplomu 20. prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ a autor výkresu získa odmenu. Všetky zaslané výkresy budú súčasťou detskej výstavy, ktorá bude sprievodným podujatím tohto festivalu.

 

Kontakt pre ďalšie informácie:

Vladislav Pop, tajomník SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove na tel. čísle 022 310 676 (od 9. – 13. hodiny)

Hana Majerova, koordinátorka Prehliadky na tel. čísle 062 248 868

 

S úctou,

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova

Obec Stará Pazova

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov