Pedagogická fakulta v Sombore aj po slovensky

21. 06. 2012 sa v Novom Sade vo Vláde APV za účasti podpredsedníčky Vlády APV Anny Tomanovej Makanovej a zástupcu pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá Dr. Zoltana Jegeša uskutočnila schôdza vedenia Pedagogickej fakulty v Sombore na čele s pánom dekanom fakulty Dr. Aleksandrom Petojevićom a prorektorom Univerzity v Novom Sade Dr. Simićom za účasti členov Výboru pre vzdelávanie NRSNM Dr. Samuela Čelovského a PaedDr. Svetlany Zolňanovej. Ústrednou témou stretnutia bola analýza súčasného stavu Pedagogickej fakulty v Sombore a možnosť školenia našich učiteľov v slovenskej reči. Predstavitelia inštitúcií sa dopracovali k spoločnému uzáveru, že školenie pre učiteľov v materinskej reči treba aj naďalej organizovať, potrebné je zabezpečiť akreditáciu pre vzdelávanie v slovenskej reči a okrem vlastných kádrov treba požiadať o pomoc aj odborníkov z Univerzity z Banskej Bystrice. Už v školskom roku 2012/2013 fakulta bude zapisovať učiteľov aj na vzdelávanie po slovensky.