Schôdza Výboru pre informovanie o projektoch v druhej polovici roka

Deviata schôdza Výboru pre informovanie sa uskutočnila 12. júna Na rokovacom programe bolo až desať bodov, a po schválení zápisnice rokovalo sa o predbežnom návrhu Zákona o elektronických médiách, ktorý na adresu Národnostnej rady zaslala Dubravka Valićová-Nedeljkovićova, členka pracovného telesa, ktorý redefinoval a doplnil Zákon o rádiodifúzií z roku 2002. Členovia Výboru sa zhodli, že sa o tomto Zákone bude ešte rokovať, keďže nebolo dostatočne času detailne si ho prečítať. Ďalším bodom rokovania bola Cena Anny Nemogovej-Kolárovej, ktorej súbeh bol zakončný 31. mája.

Na súbeh sa prihlásili desiati novinári, ktorí prispeli so sedemnástími príspevkami. Komisia rozhodne, kto získa Cenu Anny Nemogovej-Kolárovej za najlepší príspevok o Slovákoch v Srbsku napísaný na hociktorom jazyku okrem na Slovenskom, ktorá bude udelená počas Stretnutia slovenských novinárov na Slovenských národných slavnostiach. Ďalší projekt Výboru pre informovanie, ktorý štartuje v júli je Študentská volontérska prax, a bude zameraný na študentov, ktorí počas leta volontujú v Rádio-televízií Vojvodina a v Hlas ľudu. Národnostna rada finančne podporí tento projekt. Tiež, tradične Výbor pre informovanie rozhodol že finančne podporí kúpu fotoaparátu pre odmeňovaciu súťaž časopisu pre najmladších Zornička – Moja naj-fotka.

V týchto dňoch za podpory Výboru pre informovanie štyria novinári z tunajších slovenských médií odcestovali na Slovensko, kde sa zúčastňujú na podujatí Infocesta po Žilinskom kraji. V poslednom bode rokovacieho programu zasadnutia predsedníčka Floriánová informovala členov o príprave a výrobe dokumentárneho filmu, ktorý bude odvysielaný z príležitosti 10. výročia Národnostnej rady.