Odborná literatúra pre vychovávateľky

V priestoroch Slovenského vydavateľského centra 11. októbra 2011 boli prezentované vydania nových kníh na mesiac október. V edícii Vedecké zošity vyšla publikácia Anny Makišovej Komunikácia v materskej škole, ktotú finančne podporil aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Táto kniha bude predstavená a rozdelená na akreditovanom semináre vychovávateľkám našich predškolských ustanovizní. Na kúpu týchto kníh prispel aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.