O sieti základných škôl

V miestnostiach Vlády APV sa 13.októbra 2011 uskutočnila schôdza predstaviteľov všetkých menším, ktoré pôsobia na území Vojvodiny prostredníctvom svojich národnostných rád s mgr. Andorom Delim, pokrajinských tajomníkom pre vzdelávania, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá. Na schôdzi bola prezentovaná úloha národnostných rád v procese vytvárania sietí základných škôl na územiach vojvodinských obcí a miest. V pokračovaní stretnutia sa rokovalo o riešeniach problémov vyučovania materinského jazyka s prvkami národnej kultúry. Koordinácia národnostných rád bude poverená sprostredkovaním stretnutia s ministrom vzdelávania a vedy a vypracovaním návrhu riešenia problémov.