44. ročník Chalupkovho Brezna

 Jedinečné podujatie celoslovenská prehliadka umeleckej tvorivosti učiteľov za účasti i slovenských učiteľov zo zahraničia sa uskutočnilo po 44. krát 14. až 16. októbra t. r. v Brezne. Podujatie vyznelo v znamení významných jubileí spisovateľa Jána Chalupku (220 r. narodenia a 140 r. smrti). Podujatie slávnostne v piatok zahájil primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian a prítomných privítal predseda organizačného výboru Július Obernauer.

 Na tohtoročnom podujatí sa okrem učiteľov zo Slovenska zúčastnili po druhý krát aj slovenskí učitelia z Vojvodiny a svojimi výkonmi ešte raz potvrdili, že môžu rovnocenne súťažiť so slovenskými kolegami. Vysokú umeleckú úroveň našich účastníkov ocenila aj porota, ktorá udelila Pavlovi Tomášovi učiteľovi hudby na základnej škole v Kovačici zlaté pásmo a mimoriadnu cenu Laureát Chalupkovho Brezna za oblasť – spev ľudovej piesne, Miluške Anušiakovej Majerovej učiteľke na základnej škole v Báčskom Petrovci zlaté pásmo a osobitnú cenu Matice slovenskej za oblasť – umelecký prednes a Jurajovi Súdimu učiteľovi hudby na základnej škole v Selenči strieborné pásmo za skladateľskú tvorbu.
 Po ukončení súťaže v sobotu večer bol gala program – Večer víťazov, na ktorom boli udelené ceny a v programe účinkovali ocenení učitelia. Podujatie bolo výborne zorganizované a krásne počasie, ktoré zvýrazňovalo jesenné farby malebných hôr okolo Brezna dalo nezabudnuteľnú pečať celkovému priebehu tohto podujatia. Chalupkovmu Breznu do budúcna želáme ešte mnoho úspešných ročníkov s vynikajúcimi účastníkmi. Našim účastníkom úprimne blahoželáme. Projekt v mene našich učiteľov koordinovali a financovali Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.