Novinárska porada s Hlasľudovcami – vstupná akcia 10. Žur-školy

Vo štvrtok 29. septembra 2011 v Selenči v rámci 10. Žur-školy – edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií sa uskutočnila novinárska porada s členmi redakcie týždenníka Hlas ľudu.

Hlavnými besedníkmi boli eminentní vysokoškolskí učitelia z Paneurópskej vysokej školy z Bratislavy prof. PhDr. Andrej Tušer a PhDr. Martin Kasarda. Cieľom tohto stretnutia bolo poukázať na možné smery a spôsoby vo vylepšovaní existujúceho obsahu a formy nášho jediného slovenského týždenníka, aby sa tak Hlas ľudu stal súčasťou súčasných svetových mediálnych trendov. Toto stretnutie bolo vstupnou akciou novinárskeho školenia mladých kádrov – 10. Žur-školy, ktorú od roku 2004 organizuje Výbor pre informovanie NRSNM.

Účastníci, začínajúci a už osvedčení novinári, v dňoch 30. septembra až 2. októbra rozanalyzujú aspekty cestopisnej reportáže, v čom im pomôžu profesori zo Slovenskej republiky, ale aj redaktor Hlasu ľudu Oto Filip a redaktor TV Vojvodiny Bora Otić. Aj tohtoročné školenie finančne podporuje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.