Prevaha mladých začínajúcich novinárov na 10. Žur-škole

V piatok 30. septembra 2011 v Selenči sa oficiálne začal 10. edukačný kurz pre novinárov slovenských médií Žur-škola, ktorú organizuje Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií Výboru pre informovanie NRSNM.

Prítomných privítal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a predsedníčka KPZPŠOM Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorí vyjadrili potešenie z prítomnosti mladých ľudí a zároveň vyzdvihli význam takého druhu novinárskeho školenia. Témou jubilejného kola kurzu je Štylistická výstavba cestopisnej reportáže,  a s ňou sa okrem zo 20 frekventantov, v prvý deň kurzu popasoval aj prof. PhDr. Andrej Tušer, univerzitný pedagóg a novinár z Bratislavy. V sobotu a v nedeľu sa im venujú PhDr. Martin Kasarda, Oto Filip a Bora Otić.

Tohtoročné kolo Žur-školy finančne podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Partnermi sú aj NVU Hlas ľudu, Slovenské vydavateľské centrum a Asociácia slovenských novinárov, ktorí zabezpečili knižné darčeky pre účastníkov, ako aj odmeny pre troch  autorov najúspešnejších cestopisných reportáží.