Návrh stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do r. 2016 čoskoro uzrie svetlo dňa

V utorok 27. septembra 2011 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa na štvrtom pracovnom zasadnutí stretli predstavitelia tímu na vypracovanie  stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku.

Obsahovou náplňou stretnutia bolo doplnenie a analýza Návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016, ktoré podľa oblastí rozpracovali Milina Florianová, Katarína Melegová-Melichová, Anna Gašparovská, Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Ján Čeman, Oto Filip a Stevan Lenhart. Členovia tímu sa uzhodli na tom, že determinantou číslo jeden je zachovanie získanej úrovne menšinových, teda aj mediálnych práv, čo sa odzrkadlí aj v samotnom strategickom návrhu Výboru pre informovanie.

V utorok 27. septembra 2011 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa na štvrtom pracovnom zasadnutí stretli predstavitelia tímu na vypracovanie  stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku.

Obsahovou náplňou stretnutia bolo doplnenie a analýza Návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016, ktoré podľa oblastí rozpracovali Milina Florianová, Katarína Melegová-Melichová, Anna Gašparovská, Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Ján Čeman, Oto Filip a Stevan Lenhart. Členovia tímu sa uzhodli na tom, že determinantou číslo jeden je zachovanie získanej úrovne menšinových, teda aj mediálnych práv, čo sa odzrkadlí aj v samotnom strategickom návrhu Výboru pre informovanie.

Uzáverom schôdze je, že členovia tímu návrh stratégie, ktorý v prvom znení obsahuje 5 častí (Úvod, Základné východiská – inštitucionálny rámec, Základné údaje o médiách v slovenskom jazyku – opis stavu, Stratégia rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku, Zoznam slovenských médií v Srbsku) postúpia Výboru pre informovanie na analýzu, doplnenie a schválenie do polovice októbra, po čom by tento mediálny strategický dokument mal byť predložený na verejnú rozpravu.