Návšteva výchovno-vzdelávacích ustanovizní v Jánošíku

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s Katarínou Melegovou Melichovou, predsedníčkou Výkonnej rady, Jánom Brnom, predsedom Výboru pre vzdelávanie a Svetlanou Zolňanovou, koordinátorkou pre vzdelávanie, navštívila 5. marca 2015 Predškolskú ustanovizeň Poletarac a Základnú školu Tomáša Garika Masaryka v Jánošíku.

janosik navsteva 002

Cieľom návštevy bolo stretnutie s rodičmi a deťmi, ktoré navštevujú tamojšiu škôlku za účelom povzdvihovania národného povedomia pri zápise detí do 1. ročníka do slovenskej triedy.

janosik navsteva 003

Delegáciu NRSNM privítal riaditeľ PU Poletarac, vychvávateľka, predstaviteľka obecnej rady, riaditeľka školy a tamojší učitelia. V Janošíku sa stretáme s evidentným problémom malého počtu detí, pri čom v tejto chvíli základnú školou navštevuje 61 žiak a vzhľadom na skutočnosť, že 11 ôsmaci opustia školské lavice a pribudne iba 1 prvák, škola bude mať 50 žiakov.

janosik navsteva 004

Z týchto dôvodov NRSNM a Matica slovenská podporili škôlku a školu početnými didaktickými pomôckami a knihami a mienia pomôcť aj pri zabezpečení prepravy slovenských detí z okolitých osád, ktoré prejavia záujem o navštevovanie slovenskej školy v Jánošíku. Obe tieto inštitúcie si určili ako prioritu vo svojej činnosti návštevu takýchto prostredí v rámci projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede, pri čom sa bude dávať dôraz na posilnenie národného povedomia rodičov a detí v každom prostredí, kde žijú Slováci.

janosik navsteva 005

Na cestovné trovy a diéty sa minulo 9.600,00.