Iniciatíva na otvorenie slovenskej skupiny v PU „Radosno detinjstvo“ v Novom Sade

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny iniciovala otvorenie slovenských alebo dvojjazyčných skupín v predškolskej ustanovizni na území mesta Nový Sad.

Koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a vedúca materskej školy v Kysáči Milota Grňová a Alenka Repac, 18. decembra hovorili s vedením materskej školy, kde boli stanovené určité aktivity a ich dynamika.

V januári sa rodičom rozdelia anketové lístky a projekt sa predstaví v médiách hosťovaním v Spektre TV Nový Sad a v Novosadských pohľadniciach.

Marijana Popov, zástupkyňa riaditeľky, navrhla vyučovanie po slovensky v dvoch skupinách  v Materskej škole číslo 7 „Sava Kovačević“ na Bulvári oslobodenia v Novom Sade neďaleko železničnej stanice.