Literárne snemovanie – ústredná téma zasadnutia Komisie pre literárnu činnosť

 

V stredu  20. apríla  2011 v miestnostiach úradu NRSNM v Novom  Sade  sa  uskutočnila druhá schôdza komisie pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Členovia komisie rokovali o organizačných záležitostiach týkajúcich sa Literárneho snemovania, ktorého spoluorganizátormi sú Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum, redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Výbor pre kultúru NRSNM prednedávnom navrhol Literárne snemovanie zaradiť do zoznamu celomenšinových kultúrnych podujatí Slovákov v Srbsku. Tohtoročné snemovanie  sa uskutoční v sobotu 18. júna  v Novom Sade. Témou snemovania bude Slovenská literatúra v prvom desaťročí 21. storočia a dôležitou súčasťou jeho programovej náplne aj tento-krát bude zaznamenávanie jubileí významných literárnych osobností  Slovákov v Srbsku.

 

Na snemovaní organizátori privítajú tak domácich, ako aj hostí zo Slovenska. Členovia komisie sa dohodli, že súbeh na Literárnu súťaž pre žiakov základných a stredných škôl bude vypísaný na začiatku nového školského  roka 2011/2012. 
Na záver predseda Komisie pre literárnu činnosť  Martin Prebudila zdôraznil, že je potrebné nadviazať  a potom aj udržiavať spoluprácu komisie s vydavateľstvami a literárnymi časopismi na Slovensku.