Vansovej Lomnička 2011 v Banskej Bystrici

 

Asociácia slovenských spolkov žien (ďalej iba ASSŽ) sa v spoluprácii s Úniou žien Slovenska, už štvrtý raz zúčastnila celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici.
Súťaž Vansovej Lomnička prebiehala už 44. krát a zúčastnilo sa jej  40 účastničiek z celého územia Slovenska a dve predstaviteľky ASSŽ z Vojvodiny.
Šúťaž prebiehala v miestnostiach Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  v dňoch 15. až 16. apríla 2011.
ASSŽ tohto roku predstavovali dve finalistky:
• Mária Galasová z Padiny s prednesom  úryvku z prózy Whisky s príchuťou dymu  od Viery Benkovej
• Anita Mišićová Jonášová z Bieleho Blata s prednesom básne Krajanom od Andreja Sládkoviča
Obe súťažiace boli zaradené do strieborného pásma, čím potvrdili kvalitu svojho prednesu a adekvátny výber textu.

ASSŽ bola už  po druhýkrát laureátkou pre účasť a kvalitu prednesu z jedného regiónu a za to dostala kryštálový pohár.
Únii žien a predsedníčke Irene Belohorskej sa na tomto uznaní poďakovala predsedníčka  ASSŽ Viera Miškovicová, ktorá zdôraznila, že táto súťaž je podnetom pre členky spolkov žien v Srbsku  na čítanie slovenskej literatúry a prednes krásneho slova. Tieto súťaže sú stále kvalitnejšie s väčším počtom súťažiacich a adekvátnejším výberom textov, čo potvrdili aj na Slovensku.
Predstaviteľky ASSŽ sa na Vansovej Lomničku dostanú po víťazstve na regionálnych súťažiach  ( Báčka, Banát a Sriem) a potom aj vo finálovej súťaži, ktorá tohto roku prebiehala v Padine.
Na záver možeme kladne hodnotiť tieto podujatia, lebo ženy nadobúdajú  odvahu súťažiť a venovať sa výberu textov a pritom si aj v tomto roku získali pozoruhodné ceny.
Sprievodnými obsahmi Vansovej Lomničke bola návšteva hrobu Terézie Vansovej na Bansko Bystrickom evanjelickom cintoríne a návšteva Národného divadla v Banskej Bystrici, kde bola predvedená  opera Madam Baterflay.
Toto podujatie podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Báčsky Petrovec.Báčsky Petrovec, 19.04.2011

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ