Literárna súťaž Zorničky

Slovenské vydavateľské centrum,
redakcia časopisu Zornička
a Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM

vypisujú
LITERÁRNU SÚŤAŽ
na poviedku a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

  1. cena 20. 000,00 dinárov
  2. cena 10. 000,00 dinárov
  3. cena   5. 000,00 dinárov

Súťaž je otvorená do 1. októbra 2014.

Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.

Redakcia časopisu Zornička