Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM,   
Výbor pre vzdelávanie NRSNM,  
Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

vypisujú
 
S Ú B E H
na žiacke literárne práce (próza a poézia)
téma je voľná

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách:

Žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka

  1. cena – tablet
  2. cena – balík kníh SVC
  3. ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

Žiaci stredných škôl a gymnázií

  1. cena – tablet   
  2. cena – balík kníh SVC
  3. ročné predplatné na časopis Vzlet

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2014

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.