Zasadala Hudobná komisia Výboru pre kultúru

Dňa 22. augusta 2014 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.

Na zasadnutí boli prítomní Anna Medveďová, Mariena Stankovićová Kriváková, Pavel Tomáš a zasadnutiu predsedala Milina Sklabinská, predsedníčka komisie.

Po schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia A. Medveďová prítomných poinformovala o 10. Letnom zborovom kempe v Báčskom Petrovci, M. Stankovićová Kriváková hovorila o prípravách na jesenné Stretnutie slovenských zborov, kde sa očakáva desať zborov vrátane hosťujúceho zboru Mladosť z Banskej Bystrice. Na zasadnutí sa hovorilo i o prípravách na X. muzikologickú konferenciu, ktorej témou bude Hudobné umenie v kultúre človeka. Ide o univerzálnu tému, v rámci ktorej sa z rôznych aspektov vzhliadne uplynulé desaťročie permanentného organizovania tejto konferencie.

h-komisia 002

Štvrtým bodom na zasadnutí bolo schválenie návrhu, aby Hudobná komisia VPK iniciovala zapísať slovenskú hudbu Meškárok z Aradáča na listinu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Aktivity súvisiace s procedúrou na uskutočnenie tejto iniciatívy bude mať na starosti predsedníčka Hudobnej komisie VPK NRSNM Milina Sklabinská.