Koordinácia spoločných projektov

9. februára sa v Selenči uskutočnila koordinačná porada z oblasti vzdelávania v rámci realizácie spoločných dolnozemských projektov, ktoré zastupujú Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku a Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku v Rumunsku, ktorú zastupovali Pavel Hlásznik a Ľudmila Šomráková, Čabiansku organizáciu Slovákov z Maďarska zastupovala Edita Pečeňová a Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku zastupovali Ján Brna a Svetlana Zolňanová, Asociáciu slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Osvetovú komisiu MSS Anna Medveďová.

dolnozemci 002

Určené boli predbežné termíny realizácie jednotlivých spoločných projektov v oblasti vzdelávania:

  • Putovný súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov bude od 16. – 18. októbra 2015 v Rumunsku
  • Metodický časopis Slovenčinár sa vydá do konca decembra 2015 v Maďarsku
  • Seminár slovenských dolnozemských pedagógov s odbornou témou Inovácie vo vyučovaní a v organizácii výučovacieho procesu bude  od 9. – 11. októbra 2015 v Srbsku
  • Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme bude v júli 2015 v Rumunsku
  • Letný zborový kamp bude v auguste v Srbsku
  • Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas SNS bude prvý augustový víkend 2015 v Báčskom Petrovci v Srbsku
  • Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivá dielňa na udržiavanie slovenskosti) bude 5. – 6 júna 2015 v Báčskom Petrovci v Srbsku.

Na zasadnutie zaplatené cestovné trovy a diéty vo výške: 3.800,00.