Divadelná edukácia

V dňoch od 6. do 8. februára 2015 v Báčskom Petrovci prebiehala Divadelná edukácia.

Bol to v roku 2015 vstupný seminár pre učiteľov, pedagógov a kultúrnych pracovníkov, ktorí sa angažujú v práci pri nácviku detského divadla a ktorí každoročne výsledky svojej práce prezentujú počas detskej divadelnej prehliadky 3xĎ v Starej Pazove.

V dielňach tentoraz pracovali Ján Makan, Miroslav Fábry a Anna Kovárová. (foto: archívne zábery)

Na tento seminár z prostriedkov NRSNM bolo vyčlelených 100.075,00 dinárov.