K vypracovaniu nového Zákona o učebniciach a učebných pomôckach

V Slávnostnej sieni Ústavného súdu v Belehrade prof. Dr. Zorana Lužanin, pomocníčka Ministra osvety, vedy a technologického rozvoja, a Jasminka Peruničić  Atos, koordinátorka pre vypracovanie Stratégie menšinového vzdelávania v Srbsku, 17. septembra 2014 usporiadali zasadnutie s predstaviteľmi 11. národnostných rád, pre ktoré sa v Srbsku tlačia učebnice v jazyku národnostných menšín.

Cieľom stretnutia bola debata o nedostatkoch aktuálneho Zákona o učebniciach a učebných pomôckach a o možných riešeniach v prospech vydávania učebníc v jazyku národnostných menšín v novom zákone a v podzákonných aktoch. Na tomto stretnutí záujmy slovenskej menšiny hájila predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová. Väčšina prítomných sa zhodla, že v budúcnosti treba zachovať postavenie Ústavu pre učebnice z Belehradu, ako štátneho vydavateľa, ako jediného vydavateľa, ktorý vydáva nízkonákladové učebnice, medzi ktoré patria aj vydania po slovensky. Vydávať menšinové učebnice budú môcť aj iní vydavatelia, ktorí za to prejavia záujem a štát má za úlohu zabezpečiť dofinancovanie všetkých učebníc s nízkym nákladom.

V zákone sa aj dobudúcna zachová možnosť dovozu učebníc z materskej krajiny, pod podmienkou, že ich použitie schváli minister, teda, že budú zodpovedať učebným osnovám u nás.