U izradi novi Zakon o udžbenicima i nastavnim sredstvima

U svečanoj sali Ustavnog suda u Beogradu, 17. 09. 2014. godine su prof. dr Zorana Lužanin, zamenica ministra prosvete i Jasminka Perunučić Atos, zadužena za izradu strategije obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, održale sastanak sa predstavnicima 11 nacionalnih saveta.

Na sastanku se vodila diskusija o postojećem Zakonu o udžbenicima i nastavnim sredstvima, koji su njegovi nedostaci, kao i predlog rešenja izrade niskotiražnih udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, koja bi trebalo da se nađu u novom Zakonu o udžbenicima i nastavnim sredstvima.