K novému Zákonu o učebniciach

V utorok 2. decembra sa v Ústave pre učebnice v Novom Sade uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili riaditeľka Ústavu Romanca Jovanovićová, zástupkyňa výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová, Národnostnej rady rumunskej národnostnej menšiny Anišoara Caran a redaktorky vydaní v slovenskom jazyku Alena Pešková a Mariena Korošová.

Témou rokovania bol nový Zákon o učebniciach. Svetlana Zolňanová spoločné pripomienky k pripravovanému zákonu odovzdala predstaviteľke Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja prof. Dr. Zorane Lužaninovej na verejnej rozprave v Subotici 8. decembra 2014, ako i republikovej poslankyni Libuši Lakatošovej na pripomienkovanie do Parlamentu.