VI. žiacky seminár

Na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa 29. novembra 2014 uskutočnil VI.  žiacky seminár Po literárnych stopách vojvodinských Slovákov.

ziakseminar 002

Na seminári sa zúčastnilo 10 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a odskúšali si svoje vedomosti v kvíze z oblasi literatúry vojvodinských Slovákov. Žiaci z Báčskeho Petrovca, Selenče, Pivnice, Kulpína, Hložian, Starej Pazovy, Erdevíka, Kovačice, Padiny a Aradáča súťažili v šiestich zmiešaných skupinách a najúspešnejšie družstvá boli odmenené.

ziakseminar 003

Po súťažnej časti seminára žiaci navštívili gymnázium a internát, kníhtlačiareň a ústredňu MSS. Pre učiteľov slovenčiny sa usporiadalo aj pracovné stretnutie.

ziakseminar 004

Projekt realizovala Asociácia slovenských pedagógov a finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.