Javna rasprava predloga Zakona o udžbenicima

2. decembra 2014. godine je bila u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na Pedagoškom fakultetu na mađarskom jeziku u Subotici javna rasprava nacrta Zakona o udžbenicima. U ime Ministarstva je predlog Zakona iznela pomoćnica Ministra prof. dr Zorana Lužanin.

Na pitanja prisutnih je odgovarala u ime predlagača Jasminka Peruničić Alen, dr Slavica Ješić i Nataša Mujagić. Predloge za izmene u predlogu Zakona u ime Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine je iznela Svetlana Zolnjan.