Realizovaný tabor pre odmenených stredoškolákov

Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov od 15 do 18 rokov Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP CĎV UK) sa konala v termíne od 18. do 22. júna 2023, prezenčnou formou v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Komenského v Richňave – Štiavnické Bane.

Téma tohtoročnej Mobilnej učebne bola Cestujeme po Slovensku – Stredné Slovensko – Po stopách baníctva na Slovensku a realizovala sa za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Mobilnej učebne sa zúčastnila aj skupina stredoškolákov zo Srbska, ktorí boli odmenení na republikovej súťaži zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry za pedagogického doprovodu Darinky Poliakovej z Kovačice. Sú to žiaci Gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci a Gymnázia Mihajlo Pupin v Kovačici:

  1. Lucia Stajićová
  2. Tatjana Filipovićová
  3. Miroslav Zvara
  4. Marjan Imro
  5. Ivana Haníková
  6. Marína Čuvárová a
  7. Talia Ana Juricová.