Finančná pomoc našim školám

Rozhodnutím Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny z dňa 18. 11. 2011 sa poskytuje finančná pomoc z prostriedkov Národnostnej rady na rekonštrukciu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. Pri príložitosti osláv Dňa školy v Gymnáziu bola odhalená pamätná tabuľa. Rekonštrukciu budovy Gymnázia okrem Národnostnej rady hmotne podporili Vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva a vedy Srbska a Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Fotky z osláv Dňa školy