Zasadal Aktív riaditeľov

Vo štvrtok, 17. novembra 2011 sa v miestnostiach Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
V rámci schôdze udelili symboly základným školám v Padine, Kovačici, Aradáči, Jánošíku, Kysáči, Starej Pazove, Selenči, Pivnici, Silbaši, Laliti, Kulpíne, Hložanoch a v Báčskom Petrovci. Mgr.Anita Murgašová a PhDr.Zuzana Drugová prezentovali ponuky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Témou stretnutia bolo aj  preberanie zakladateľských práv inštitúcií s osobitným významom pre vzdelávanie a aktuálna situácia v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Riaditelia škôl vypracovali aj  návrh kalendára súťaží zo slovenského jazyka a hovorili o návrhu Zákona o základnej škole.