Štipendiá pre našich stredoškolákov a študentov

V priestoroch Národnostnej rady 21. novembra boli podpísané zmluvy o udelení štipendií Národnostnej rady so študentami, ktorí študujú na fakultách u nás a považujú sa za deficitné kádre v oblasti vzdelávania, informovania, kultúry a úradného používania jazyka a písma.

ZOZNAM ŠTIPENDISTOV NRSNM 2011

 

DEFICITÁRNE   KÁDRE:

MENO

ADRESA

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

priemer

1. Šimak Tatjana

Edvarda Kardelja 2a, Padina

 

Prírodo-matematická fakulta Nový Sad- matematika

2.

7,56

2. Ema Koruniaková

I. L. Ribara 36, Kulpín

Filozofická fakulta – žurnalistika

2.

7,92

3. Aleksandra Svetlíková

Beogardski Kej 19/13, Nový Sad

Filozofická fakulta – nemecký jazyk

3.

7,65

4. Trusina Fero

M. Tita 275, Selenča

 

Prírodo-matematická fakulta- matematika financií – master

 

master

7,88

5. Lívia Filková

Nám. Jána Amosa Komenského 11, Kysáč

Filozofická fakulta- nemecký jazyk

2.

7,00

6. Sanja Stanjová

E. kardelja 112, Jánošík

Prírodo-matematická fakulta Nový Sad – chémia

2.

9,12

7. Tina Krasnićová

Zeleni venac 3, Padina

 Právnická fakulta v Novom Sade

2.

8. Hana Pavelková

Svätoplukova 5, B. Petrovec

Pravnická fakulta v Novom Sade

2.

9. Ľudmila Vicjanová

Generála Štefánika 1, B. Petrovec

Filozofická Fakulta Novom Sade – nemecký jazyk

 

3.

8.09

10. Monika Bovdišová

Novosadská 47, B. Petrovec

Filozofická fakulta

v Belehrade- dejiny umenia

2.

11. Milota Kulík

Vojvođanska 73, Kysáč

Prírodo-matematická fakulta Nový Sad – chémia

4.

 

Rozhodnutím Komise- podľa regiónov:

12. Anamaria Simonovićová

Michala Filipa 71, S. Pazova

Vysoká škola odborných štúdií pre vychovávateľky

2.

 

Rozhodnutím Komisie – po úspechu:

13. Anna Margareta Valent

Masárykova 24, Selenča

Filozofická fakulta

–          slovenský jazyk a literatúra

 

3.

10,00

 

Rozhodnutím Komisie – na odporúčanie Fakulty:

14.  Marína Krajčiová

Jána Labátha 28, B. Petrovec

Univerzita v Novom Sade

Filozofická Fakulta

–          slovenský jazyk a literatúra

 

2.

Pri tejto príležitosti boli slávnostne odovzdané aj rozhodnutia o poskytovaní úhrady pobytu v internáte pre šiestich stredoškolákov na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Gymnazisti v Kovačici dostali finančnú pomoc na zabezpečenie učebníc a úhrady cestovných tróv.