Detská krajanská univerzita,v metropole stredného Slovenska, v Banskej Bystrici

Detská krajanská univerzita MC UMB pre žiakov zo slovenských škôl zo zahraničia sa konala v termíne od 2. do 8. júla, prezenčnou formou na pôde UMB v Banskej Bystrici.

Zúčastnili sa žiaci zo štyroch krajín Rumunska, Maďarska, Ukrajiny a Srbska. Cieľom vzdelávacieho podujatia bolo doplnenie vedomostí v rôznych odborných odboroch so zameraním na využívanie slovenského jazyka vo vzdelávaní a v prirodzenej komunikácii.

Detská krajanská univerzita pre našich žiakov  sa realizovala za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Žiaci spolu s gestorkou realizácie Mgr. Ivetkou Drugovou, lektorkou a animátorkou Terezkou Pompúrovou ako i sprevádzajúcimi pedagógmi zvládli pestrý,rozmanitý, bohatý až štedrý program. Najprv bolo slávnostné privítanie, prihovorila sa pani Zuzana Drugová a prorektorka UMB Miroslava Knapková. Potom pokračovala prednáška o Matejovi Belovi, kvíz,  výlet do Španej Doliny, návšteva banského prekopu. Ďalej nasledovali aktivity na Fakulte prírodných vied, výlet na Urpín a exkurzia na hvezdárni. Zvládli  aj celodenný výlet na Oravu, Oravský hrad , Slanický ostrov umenia. Boli  si aj zaplávať v plávarni v Banskej Bystrici a potom dielne Slovenská literatúra akčne. Posledný deň  navštívili Slovenskú galériu v B.Bystrici, dostali účastnícky diplom Detskej krajanskej univerzity ako i darčeky, vystúpili na hodinovú vežu a pozreli si Thurzovsko Fuggerovskú cestu. Absolvovali rôzne vzdelávacie programy, skupinové práce, tance, mestskú dopravu a našli si nových priateľov.

Detskej krajanskej univerzity sa zúčastnilo  pätnásť  žiakov zo Základnej školy bratstvo z Aradáča . Štyria žiaci  ktorí boli víťazi na kvíze Poznaj svoju minulosť ako i účastníci a víťazi rôznych iných súťaží.  Pedagogický dozor mala na starosti  Jaroslava Števková.