Škola v prírode na Donovaloch

Škola v prírode je jeden z najúspešnejších vzdelávacích programov Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Koná sa v letných mesiacoch pre deti slovenských škôl alebo pre slovenské deti žijúce v zahraničí z tzv. tradičných krajín.

V období od 7.07. – 16.07.2023 Škola v prírode uvítala 40 žiakov zo Srbska so štyrmi sprevádzajúcimi pedagógmi a rovnaký počet žiakov a pedagógov z Maďarska. Zo Srbska sa zúčastnilo 20 žiakov zo ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca s učiteľkami Jarmilou Pantelićovou a Ivonou Hansmanovou, zo ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian 10 žiakov s učiteľkou Annou Huďanovou a 10 žiakov zo ZŠ Jana Amosa Komenského z Kulpína s učiteľkou Annou Koruniakovou.

Žiaci boli umiestnení v Penzióne Zornička v blízkosti mesta Banskej Bystrice v Nízkych Tatrách v obci Donovaly, ktorá je rekreačným a športovým strediskom na strednom Slovensku. Boli podelení do menších skupín a s nimi pracovali pedagógovia, tzv. animátori Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriavalo sa tu prevažne na komunikáciu v slovenskom jazyku v prirodzenom prostredí. Aktivity sa konali doobedu a poobede vo vnútorných a vonkajších priestoroch Penzióna a boli vedomostného, športového, súťažiaceho a kreatívneho rázu. Boli tu úlohy i zo slovenského jazyka, pričom si obohacovali slovnú zásobu, precvičovali gramatiku a pravopis. Športové aktivity a hry povzbudili telesné a psychické schopnosti. Rozvíjali si i kreatívne a motorické záležitosti – žiaci vyrábali výtvarné práce, maľovali plátenné tašky, plietli náramky, prstene z medenného drôtu a plátenných stužiek, záložky a iné. Učili sa spievať a tancovať. Každý večer po večeri pokračovali aktivity v spoločnej miestnosti Penzióna. Žiaci si zaznamenávali do svojho Záznamníka, čo všetko v ten deň videli, zažili, naučili sa. Určovali si hrdinu dňa, slovo dňa a najvzácnejšia bola Tajná pošta, ktorú počas dňa ukladali do určenej škatule a večer jednotlivci dostávali a čítali si ju.

Jeden deň bol divadelný deň, keď žiaci po skupinách dostali každý inú ľudovú rozprávku, ktorú si mali prečítať, vytvoriť scenár, rozdeliť si úlohy a potom vytvoriť kostýmy a rekvizity. V ten deň poobede nás navštívilo potulné divadlo Popolvár, ktoré inšpirovalo našich malých hercov svojím výstupom. Žiaci sa potom priprávali a chystali na svoj vlastný výstup, aby sme sa večer kochali nielen v ich hereckom a kreatívnom predstavení, ale i tým, ako dokázali pracovať v tíme, keď si medzi sebou pomáhali.

Neodmysliteľnou súčasťou sú i realizované výlety ako poznávacia, zemepisná a historická časť. V jeden deň sme navštívili obec Španiu dolinu, známu z minulosti pre svoje náleziská medenej rudy. Boli sme sa kochať na námestí v Banskej Bystrici a nakoniec sme si i zaplávali v plavárni. Jedno doobedie sme mali turistickú vychádzku do zaniknutej obce Kalište, ktorá bola počas II. svetovej vojny vypálená nacistami. Vzácny výlet bola i návšteva Oravského hradu. Je to najvýznamnejšia pamiatka hradného staviteľstva na Slovensku a skvost Oravy. Žiakom boli zaujímavé informácie, že sa tu nahrávali mnohé slovenské a medzinárodné filmy. Nasledovala návšteva Slanického ostrova umenia, kam sme sa dostali plavbou na loďke. Na tomto ostrove sme navštívili kostol, ktorý je zrekonštruovaný na Galériu.

V posledný deň sme so žiakmi realizovali Záverečný program, ktorý sme si chystali počas pobytu v Tábore, osobitne žiaci z Maďarska, osobitne žiaci zo Srbska. Spev, recitácie, žarty, slohové práce, tance a hudba po slovensky zapôsobili na nás všetkých dojímavo. Nasledovalo udelenie diplomov a darčekov a príjemné prekvapenie našich školiteľov, odviedli nás na jazdu Bobovou dráhou. Večer bola Rozlúčková zábava, diskotéka, úprimné pobavenie a nakoniec srdcervúce plakanie. Pokračovalo to i v nasledovné ráno pri odchode z Penzióna domov. Na Tábore sme sa nielen toho mnoho naučili, zažili, ale získali sme vzácne priateľstvá a vytvorili sa i lásky. O prekrásnej prírode nech ani nehovorím, nie div, že Donovaly nazvali perlou Slovenska. Vďaka patrí Metodickému centru pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, NRSNM, Báčskopetrovskej obci, základným školám, ktorí umožnili stráviť desať dní v Tábore na Donovaloch.