Ohrozovanie fungovania Verejného servisu Vojvodiny znamená aj porušovanie zdedených menšinových práv

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských novinárov a Asociácia slovenských lokálnych médií apeluje na vládu Srbska, aby súrne našla spôsob, ako pomôcť Verejnému servisu Vojvodiny.

Zlá finančná situácia, v ktorej sa zrušením predplatného ocitol pokrajinský verejný servis je následkom dvojitých štandardov, ktoré republikové vedenie uplatňuje vo veci dvoch verených servisov. Ohrozenosť existencie menšinových redakcií vedie k poklesu kvality informovania v jazykoch národnostných menšín a nakoniec povedie (v najhoršom prípade) aj k redukcii týchto programov, čo znamená priame porušovanie zdedených menšinových práv.

RTV je ochrancom národnostnej, jazykovej a kultúrnej identity menšinových spoločenstiev žijúcich vo Vojvodine a preto neexistuje žiadna iná cesta, lež cesta záchrany Verejného servisu Vojvodiny. Žiadame uplatňovanie Ústavy Srbska, ako aj aktuálneho Zákona o rádiodifúzií, Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín a medzinárodných dokumentov, ktoré naša krajina prijala – Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín a Európsku chartu o zachovaniu menšinových jazykov a zdedených práv. Pripomíname, že v článku 20 Ústavy Srbska sa jasne uvádza, že “dosiahnutú úroveň ľudských a menšinových práv nemžno znižovať”.

Rozpočtové financovanie, ktoré je ponúknuté ako východisko, môže byť iba dočasným riešením pálčivého problému. Sľub aktuálnej vlády, že novým Zákonom o verejnom servise bude zrušené predplatné predstavuje odstupovanie od európskych noriem, ktoré sa v tomto prípade odrážajú na spôsobe financovania a nezávislosti redakčnej politiky verejného servisu. Vzhľadom na to NRSNM, ASN a ASLM žiadajú súrne schválenie mediálnych zákonov, ktorými sa určí dlhodobá stratégia financovania verejných servisov bez vplyvu štátu a v súlade s európskymi štandardmi.

Verejný servis Vojvodiny od svojho vzniku informuje v 10. jazykoch a je jediný verejný vysielateľ v Európe, ktorý nemá svoju budovu, adekvátnu vysielaciu techniku a technicko-technologické vymoženosti. Aj napriek tomu v poslednom čase verejný servis Vojvodiny zaznamenáva vzrast sledovanosti. Práve preto treba umožniť, aby aj do budúcna verejnoprávny podnik bol opravdivým verejným servisom všetkých občanov Vojvodiny, ktorý nelichotí populistickému vkusu, ale informuje objektívne, vzdeláva, poúča a ponúka kvalitné zábavno-populárne obsahy.

Asociácia slovenských lokálnych médií
Asociácia slovenských novinárov
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny