Delegacija Nacionalnog saveta na Danima slovačke dijaspore u Zakarpatskoj Ukrajini

„Udruženje Slovaka Ljudovit Štur u Zakarpatskoj Ukrajini“ i „Svetsko udruženje Slovaka u dijaspori“ je organizovalo Dane slovačke dijaspore u Zakarpatskoj  Ukrajini u periodu od 13. 09. do 16. 09. 2013. godine.

Slovaci iz osam zemalja Evrope: Mađarske, Češke, Švajcarske, Švedske, Srbije, Poljske, Slovačke i domaćini iz Ukrajine su se upoznali sa uslovima života, uspesima i problemima Slovaka u ovoj oblasti. Posetili su mnoge institucije u Užgorodu, sreli su se sa studentima koji studiraju na katedri za slovačku filologiju na Univerzitetu u Užgorodu, upoznali su se sa radom Centra za slovačku kulturu, posetili mnoge škole sa nastavnim jezikom slovačkim i učestvovali na festivalu slovačkog folklora „Slovačka ruža“.

ukrajina002

 
Na Danima slovačke dijaspore u Zakarpatskoj Ukrajini učestvovao je i predsednik Kancelarije za Slovake u dijaspori Igor Furdik i potpredsednik Peter Prohacka, generalni konzul SR Janka Burianova i predsednik Svetskog udruženja Slovka iz dijaspore Vladimir Skalski.

ukrajina003

Delegaciju iz Srbije činili su potpredsednici NSSNM Vladimir Valenćik, Zuzana Lenhart i Jan Majorski, kao i predsednica Odbora za obrazovanje Svetlana Zolnjan.