Dejiny Slovenska v srbskom preklade

V reprezentatívnych priestoroch Zhromaždenia AP Vojvodiny v Novom Sade dňa 4. apríla 2013 bola premiéra knihy Istorija Slovačke autora akademika Dušana Kováča v preklade do srbčiny Samuela Boldockého. Toto vzácne knižné dielo je výsledkom spolupráce Vojvodinskej akadémie vied a umení a Slovenskej akadémie vied.

Na prezentácii sa zúčastnili: predseda Zhromaždenia APV Ištvan Pastor, zástupca veľvyslanca SR v Belehrade Rastislav Kostilník, predseda Vojvodinskej akadémie vied a umení – akademik Julijan Tamaš, generálny tajomník Vojvodinskej akadémie vied a umení – prof. dr. Miloš Tešić, prekladateľ – profesor Samuel Boldocký, podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a iní.Prezentáciu moderovala riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a hudobne prispeli: Olivera Gabríniová, Anna Zorňanová, Ivan Slávik, Ervín Malina a Đorđe Petriško. Slovensko bolo ilustrované video prezentáciou jednotlivých lokalít, ktoré sú zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO.

kniha002

O knihe sa zmienil samotný autor Dušan Kováč, ktorý v nej podal syntetické a kritické vzhliadnutie dejín Slovenska. Nezamlčoval pritom ani temné stránky z jeho histórie aj napriek tomu, že ho má veľmi rád. Ako povedal – takmer celé ho prešiel pešo. V knihe totiž odpovedal na tri klasické otázky historikov: odkiaľ sme, kto sme a kam smerujeme. Generálny tajomník VANU M. Tešić hovoril o spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a profesor Samuel Boldocký sa zmienil o samotnom preklade do srbčiny a prečítal aj vlastnú recenziu tejto knihy.

kniha003

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová v rámci svojho príhovoru povedala, že Slovensko a Srbsko majú tradične dobré bilaterálne vzťahy v oblasti ekonomiky, kultúry i politiky a že slovenská menšina predstavuje most medzi týmito štátmi zvlášť v oblasti vzdelávania a kultúry. V tomto zmysle dejiny Slovenska vydané po srbsky prispejú k prehĺbenejšiemu spoznávaniu sa dvoch bratských slovanských národov.
Knihu finančne podporili: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Báčsky Petrovec, Slovan Progress DOO Selenča i iní.

kniha004