5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
VYHLASUJÚ

5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl
SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY

Motto súťaže:
POCTA CYRILOVI A METODOVI
venované 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

 

TÉMY PRE JEDNOTLIVÉ VEKOVÉ KATEGÓRIE:

 

ROZPRÁVKA O SOLÚNSKYCH BRATOCH
Veková kategória 1 (6 – 10 rokov)
Druhová kategória
A – kresba, maľba, kombinované techniky
B – plastika, priestorové stvárnenie
C – fotografia, multimediálne spracovanie

 

POSLOVIA Z DIAĽKY
Veková kategória 2 (11 – 15 rokov)
Druhová kategória
A – kresba, maľba, grafika, kombinované techniky
B – plastika, priestorové stvárnenie
C – fotografia, multimediálne spracovanie

 

CESTA ZA SVETLOM
Veková kategória 3 (16 – 19 rokov)
Druhová kategória
A – kresba, maľba, grafika, kombinované techniky
B – plastika, priestorové stvárnenie
C – fotografia, multimediálne spracovanie

 

Práce spoločne s vyplnenými prihláškami zasielajte do 30. júna 2013 na adresu:
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova 7824 89 Bratislava
Slovenská republika

kontakty: tel. 02/53414615, e-mail: skola@zsssvba.sk

PREHLIADKA VÍŤAZNÝCH PRÁC SA BUDE KONAŤ V OKTÓBRI 2013

PRIHLÁŠKA