Čo dokáže pekné slovo po ôsmykrát

V organizácii Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči 18. decembra 2018 boli udelené ceny 8. kola literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo.

pekne-slovo-osmykrat 002

Na súťaž úhrnne prišlo 51 prác v kategórii vyšších ročníkov základných škôl a 7 prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií. Práce hodnotila komisia v zložení Martin Prebudila (predseda) a členky Zuzana Valentíková  a Svetluša Hlaváčová.

pekne-slovo-osmykrat 003

Program moderoval Martin Prebudila, hostí privítala pedagogička školy Maja Klicovová a v mene učiteľov sa prihovorila Ľudmila Berediová-Stupavská. V mene predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej sa prihovorila členka NRSNM Anna Horvátová, ktorá spolu s ďalším členom NRSNM Vladimírom Francistym udeľovali ceny odmeneným žiakom.

pekne-slovo-osmykrat 004

Na vyhodnotenie do Padiny pricestovali odmenení žiaci z Kovačice, Padiny, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy a Bieleho Blata.

pekne-slovo-osmykrat 005

Prvú cenu na súťaži udelili Eme Pudelkovej za prózu Nikdy nezačínaj prestávať, nikdy neprestávaj začínať!, žiačke 8. ročníka Základnej školy 15. októbra v Pivnici; druhú cenu získali Marcela Gániová, žiačka 7. ročníka Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci za prácu Záhadná krajina a Milinka Glóziková, žiačka 7. ročníka Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici za prácu Láska hory prenáša; tretiu cenu získali Damjan Marinković, žiak 8. ročníka Základnej školy 15. októbra v Pivnici za prácu Nikdy nezačínaj prestávať, nikdy neprerstávaj začínať! a Števko Straka, žiak 5. ročníka Základnej školy bratstva a jednoty v Bielom Blate za báseň Messi.

pekne-slovo-osmykrat 006

Špeciálne ceny získali Dejna Domoniová, žiačka 8. ročníka Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy za prácu pod názvom Svet snov, Marian Tót, žiak 7. ročníka Základnej školy bratstva a jednoty v Bielom Blate za báseň Telefón a Ivana Haníková, žiačka 7. ročníka za prácu Kam ísť?.

pekne-slovo-osmykrat 007

Keď ide o kategóriu žiakov stredných škôl prvú cenu udelili Emílii Jane Pálešovej, žiačke 4. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Black Ripper, druhú cenu získala Petra Častvenová, žiačka 4. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Keby si žil v mojej Eiffelovej veži, tretiu cenu získal Branislav Pop, žiak 4. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za báseň Začiatok a špeciálnu cenu získala Maja Opavská, tretiačka na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Dážď a voľačo pekné. Program udeľovania cien trefne doplnil chór kysáčskej základnej školy pod vedením učiteľky hudobnej kultúry Eleny Krošlákovej.

pekne-slovo-osmykrat 008

Na toto podujatie NRSNM vyčlenila 50.000,00 dinárov.