20. Festival Letí pieseň, letí

Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí vo svojom 20. ročníku do vienka nových hudobných skvostov pritúlil ďalších 17 detských pesničiek.

20-leti-piesen-leti 002

Po známej festivalovej zvučke Letí pieseň, letí, cez zelený háj… sa v nedeľu 16. decembra 2018 v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici uskutočnil ďalší ročník festivalu, na ktorom sa zúčastnili skladatelia, textári a mladučkí speváci z rôznych prostredí vo Vojvodine.

20-leti-piesen-leti 003

V rámci otváracieho ceremoniálu festivalu spred Domu kultúry 3. októbra a Obce Kovačica zúčastnil sa Ján Tomáš, riaditeľ domu kultúry a festival slávnostne otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. V odbornej porote pracovali Mariena Stankovićová-Kriváková, hudobníčka a dirigentka z Báčskeho Petrovca, Vladimír Kováč, hudobník z Báčskej Palanky a Ivan Babka, hudobník z Kovačice. Texty hodnotila profesorka slovenčiny a spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová.

20-leti-piesen-leti 004

20-leti-piesen-leti 005

I tohto roku spevákov na javisku namiesto orchestra sprevádzali už vopred pripravené nahrávky skladieb, ktoré mal na starosti autor dizajnu zvuku Žeľko Suchánek. Veľmi dobrou hlasovou podporou bol žiacky spevácky zbor pod taktovkou Pavla Tomáša st., učiteľa hudby. Po odznení všetkých skladieb obecenstvo na osobitných lístkoch okrúžkovaním zvolilo najlepšieho speváka a skladateľa.

20-leti-piesen-leti 006

20-leti-piesen-leti 007

Najviac hlasov získala skladba Hudobná skrinka, pre ktorú text napísal Žan Petrák a zhudobnila ju odmenená – Anita Petráková z Kovačice. Anita Petráková získala aj druhú cenu odbornej poroty za skladbu a zároveň aj striebornú plaketu. Túto pieseň interpretovala Hana Barcová z Kovačice a zároveň získala aj najviac sympatií obecenstva za interpretáciu. Hana Barcová ešte získala aj druhú cenu odbornej poroty za prednes. Tretiu cenu za interpretáciu piesne Vianoce získala Katarína Valovcová z Kovačice. Najúspešnejšou skladbou festivalu sa stala pieseň Kvaky kvak autora Jána Dišpitera, ktorý získal nielen zlatú plaketu NRSNM, ale aj sošku – dielo umelkyne Miry Brtkovej. Odmenenú pieseň zaspievala Kalina Babková z Kovačice. Tretiu cenu za skladbu – bronzovú plaketu podľa odbornej poroty získal Juraj Súdi mladší za skladbu Poslednýkrát, ktorú zhudobnil podľa textu Michaela Kaňu a spievala ju Magdaléna Kaňová zo Selenče, ktorá získala aj prvú cenu – zlatú plaketu odbornej poroty za interpretáciu.

20-leti-piesen-leti 008

Na festival Letí pieseň, letí sa tohto roku dostalo 16 autorských textov a podľa odborného posúdenia profesorky Márie Kotvášovej-Jonášovej, cenu za najlepší text pisene Zelená pieseň si zaslúžil Samuel Kovaáč mladší z Báčskeho Petrovca, ktorý získal zlatú plaketu NRSNM. Senár festivalu napísala Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM, a viedla ho skvelá moderátorská dvojica úspešných hercov – Anna Asodiová z Kysáča a Ján Chrťan z Kovačice.

20-leti-piesen-leti 009

20-leti-piesen-leti 010
 
Záverom festivalu bodku položili organizátori festivalu Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Zlatko Šimák, predseda Zhromaždenia Obce Kovačica, a Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorí účastníkom festivalu slávnostne udelili zaslúžené ceny, odmeny a diplomy.

20-leti-piesen-leti 011

20-leti-piesen-leti 012
 
Libuška Lakatošová záverom ešte udelila i tri dodatočné ceny NRSNM – účasť na zimnom tábore na Donovaloch pre tri prvoumiestnené speváčky za interpretáciu: Magdalénu Kaňovú zo Selenče, Hanu Barcovú a Katarínu Válovcovú z Kovačice.

20-leti-piesen-leti 013

Národnostná rada festival podporila v hodnote 200.000,00 dinárov.

K podujatiu prispeli ešte aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Kovačica, Základná škola Mladých pokolení, Rádio-televízia Obce Kovačica  a Dom kultúry 3. októbra v Kovačici.

Finančne ho podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.