Udelené ceny literárnych súťaží

Poslednou udalosťou Výboru pre kultúru NRSNM v 2018. roku bolo slávnostné vyhodnotenie literárnych súťaží Nového života a Zorničky v súčinnosti s Výborom pre kultúru.

ceny-literarnych-sutazi 002

Súbeh bol vypísaný v týždenníku Hlas ľudu a na webovej stránke NRSNM na začiatku septembra s predĺžením do polovice novembra 2018 a na adresu výboru prišiel pekný počet básnických či prozaických textov. Dokonca i zo zahraničia, hoci sa na súbehu zúčastňujú iba autori slovenského pôvodu z nášho štátu.

ceny-literarnych-sutazi 003

Udeľovanie cien prebiehalo v zasadačke NRSNM v Novom Sade dňa 19. decembra 2018 za prítomnosti odmenených autorov, členov hodnotiacich komisií i médií. Podujatie moderoval Martin Prebudila, spisovateľ a šéfredaktor Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad a predseda Literárno-vydavateľskej komisie Výboru pre kultúru v mandátnom obodbí 2014 – 2018. Prihovorili sa i novozvolená predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a po udelení cien i riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík.

ceny-literarnych-sutazi 004

Práce zo súbehu Nového života hodnotili Zdenka Valentová Belićová, šéfredaktorka Nového života, spisovateľka a prekladateľka, Anna Vršková, prekladateľka a Martin Prebudila, spisovateľ. Zdôvodnenie komisie prečítala predsedníčka komisie Zdenka Valentová Belićová.

ceny-literarnych-sutazi 005

Podľa ich rozhodnutia prvú cenu získala Hana Čížiková z Kovačice za prózu Orech. Druhú cenu získala Aneta Lomenová z Kysáča za prózu Habit rehoľnej sestry a tretiu Jana Domoniová z Kysáča za básnický cyklus.

ceny-literarnych-sutazi 006

Keď ide o tvorbu Zorničky, práce hodnotili Dr. Zoroslav Spevák Jesenský, spisovateľ, Tomáš Čelovský, spisovateľ a Vladimír Valentík, riaditeľ SVC. Zdôvodnenie komisie prečítal predseda komisie Dr. Zoroslav Spevák Jesenský.

ceny-literarnych-sutazi 007

Podľa ich rozhodnutia v kategórii prózy prvú cenu získala Mária Vršková zo Starej Pazovy za prózu Slová sú hračky, druhú Miroslav Gašpar za prózu Stretol som sa s Harrym a tretiu Miroslav Gašpar za prózu Ako som sa naučil zemepis. V kategórii poézie prvú cenu získala Mária Vršková zo Starej Pazovy za báseň Rodina, druhú Ján Valenta z Padiny za báseň Prváčkovia a tretiu Ján Valenta z Padiny za báseň Biely tanec.

ceny-literarnych-sutazi 008

Okrem finančných odmien ocenení autori získali aj knižné balíky Slovenského vydavateľského centra a, samozrejme, mnohí z nich aj motiváciu do ďalšej tvorby.

Celkom na záver V. Valentík v mene SVC udelil knižné výtlačky dvom našim spisoavateľom – Zdenke Valentovej Belićovej – knihu Imigranti v Babylonskej veži a Víťazoslavovi Hroncovi – knihu Polemiky.