Cena Ondreja Štefanka Dr. Michalovi Harpáňovi

V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v rumunskom Nadlaku dňa 15. marca 2013 po piatykrát slávnostne udelili Cenu Ondreja Štefanka. Túto prestížnu cenu v oblasti propagácie literatúry po prvýkrát rovnoprávne udelili dvom osobnostiam – profesorom a doktorom  literárnych vied: Michalovi Harpáňovi z Nového Sadu a Petrovi Andruškovi zo Slovenska. Zdôvodnenie ceny pre Dr. Michala Harpáňa, resp. laudatio napísal Ladislav Čáni. Cenu za organizačnú a spolkovú činnosť získal prvý podpredseda DZSČR Mgr. Pavel Hlasnik.

Po udelení týchto cien nasledovala tradičná medzinárodná vedecká konferencia na tému Dolnozemskí Slováci – hranice určenia, v rámci ktorej svoje tematické referáty predniesli vedeckí, kultúrni a spolkoví pracovníci zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Rumunska. Zo Srbska sa na konferencii za NRSNM zúčastnili: Vladimír Valentík, podpredseda NRSNM, Ladislav Čáni, tajomník NRSNM, Katarína Melegová Melichová, členka NRSNM, tiež Dr. Michal Harpáň, Viera Benková a Jaroslav Čiep. Profesor Samuel Boldocký, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť, svoj príspevok zaslal.