Prvá Biblická olympiáda

Dňa 16. 03. 2013 sa uskutočnila 1. Biblická olympiáda pre žiakov vyšších ročníkov vojvodinských základných škôl, ktorí si ako voliteľný predmet zvolili evanjelické náboženstvo. Biblickej olympiády sa zúčastnilo 31 žiakov zo 17 škôl.

Hostiteľskou školou bola ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch a finančnú podporu pre BO poskytol VPV SNRSNM v Srbsku a cirkevné zbory SEAVC v Srbsku.

 V otváracom programe, v ktorom odzneli recitácie a piesne hložianskej a petrovskej mládeže, sa prítomným prihovorili domáci – riaditeľka hložianskej školy Katarína Zimová a Mgr. Jaroslav Kopčok, farár hložiansky a predseda Komisie pre BO, ale i hostia Paed.dr Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie SNRSNM v Srbsku a Mgr. Vladimír Valent, farár selenčský a senior báčsky.

biblia002


Víťazmi 1. Biblickej olympiády sa stali Martin Lomen zo Starej Pazovy a Anna Mareková z Jánošíka. Druhé miesto obsadili Kristína Šranková a Timea Kopčoková, obe z Hložian, a na treťom mieste sa umiestnili dve Aradáčanky – Emília Benčíková a Anna Greksová, ako aj Karolína Bažíková z Lugu.

biblia003

Účastníci BO boli odmenení  diplomami , ale aj inými vecnými darmi, ktoré okrem domáceho cirkevného zboru a darcov jednotlivcov, poskytlo aj Kresťanské  evanjelizačné stredisko z B. Petrovca. Víťazi BO obdržali ešte jednu odmenu –  výlet, ktorý bude organizovaný počas leta.


biblia004