Z aktívu riaditeľov

14. marca 2013 v priestoroch NRSNM zasadal Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na aktíve bol predstavený kalendár podujatí pre krajanov, ktorý zabezpečuje MŠVVaŠ SR na rok 2013. Aktív uzavrel, že našu krajinu v Škole v prírode v SR budú predstavovať školy zKulpína a z Pivnice,  na detský citarový  tábor do Maďarska pôjdu žiaci zo Starej Pazovy a zo Šídu.

Pre Školu informatikov a pre Školu futbalu sa budú konať krajské kolá a víťazi budú delegovaní do SR. Z republikových súťaží zo slovenského jazyka pre ZŠ sa žiaci delegujú na Detskú univerzitu a pre SŠ na Slovenčinu na každý deň a slovenské reálie. O školu bábkového divadla sa zaujímali školy z Padiny a Báčskeho Petrovca. Analyzovala sa aktuálna situácia na slovenských školách a postrehlo sa, že v slovenských triedach na základných školách máme v tomto školskom roku 3049 žiakov a na stredných školách 394 žiakov.  Hovorilo sa aj o aktuálnej situácii so slovenskými učebnicami a vytýčená bola potreba propagácie odoberania slovenských časopisov pre deti a mládež po školách.  

Medziobecná súťaž zo slovenského jazyka bude 22. marca na ZŠ v Selenči, Kovačici, Kulpíne a Starej Pazove za finančnej podpory NRSNM a PS pre vzdelávanie,  správu a národné spoločenstvá. Republiková súťaž pre žiakov ZŠ bude 19. mája na ZŠ 15. októbra v Pivnici a pre stredné školy 26. mája na Gymnáziu  Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.