Budúcnosť verejného rádiodifúzneho servisu vo Vojvodine

 

Mísia OSCE v Srbsku a Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny v stredu 18. mája 2011 v Zhromaždení AP Vojvodiny zorganizovali konferenciu na tému budúcnosti verejného rádiodifúzneho servisu vo Vojvodine. Za Výbor pre informovanie NRSNM sa na konferencii zúčastnili predseda Samuel Žiak a členka a koordinátorka Vladimíra Dorčová.

Podnetom na organizovanie konferencie boli časté prevraty a zmeny v manažmente Rádio-televízii Vojvodiny, čo určite má zlí následky, pokiaľ ide o štvrročný projekt transformácie TVNS do verejného pokrajinského servisu, ktorý realizuje OSCE v spolupráci s T-Media a IREX-om, pripomenula šéfka oddelenia pre médiá Mísie OSCE v Srbsku Dragana Nikolić-Solomon.

 

Konferencia mala tri časti, keď v prvej na tému projektu transformácie a rozvoja RTV hovorili Rick Thompson, riaditeľ T-Media a bývalý redaktor BBC, Rich McClear, riaditeľ IREX Srbsko a László Végel, spisovateľ, kým v druhej časti o pokrajinskom verejnom servise a národnostných menšinách hovorila mediálna expertka Zuzana Serencecs. Tretia, a posledná časť bola venovaná digitalizácii.