Pracovné stretnutie s predstaviteľmi slovenskej vydavateľskej a literárnej obce

 

V dňoch 18. a 19. mája t. r. v Bratislave pobudli predsedovia Komisie pre literárnu činnosť a Komisie pre vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Martin Prebudila a Vladimír Valentík a tajomník NRSNM Ladislav Čáni, ktorí mali viacero stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi slovenskej vydavateľskej a literárnej obce. Pri rokovaniach bol prítomný i šéfredaktor nášho časopisu pre literatúru a umenie Nový život Adam Svetlík, ktorý sa v tých dňoch nachádzal na jazykovednej konferencii v Bratislave.
 Zámerom tejto výpravy bolo nadviazanie bližšej a konkrétnejšej spolupráce s vydavateľstvami a literárnymi časopismi na Slovensku a zabezpečenie permanentnej a priamejšej prezentácie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku.

Rokovania v Klube slovenských spisovateľov sa za slovenskú stranu zúčastnili šéfredaktor časopisu Romboid Radoslav Passia, vedúca Ústavu slovenskej literatúry SAV Bratislava Daniela Hučková, tajomník Medzinárodnej spisovateľskej organizácie SC PEN Viliám Jablonický a ďalší dvaja členovia slovenského PEN klubu spisovateľka Etela Farkašová a prekladateľ Peter Kerlík. Na rokovaní bola dohodnutá spolupráca zameraná na prezentáciu slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku, ale i literatúry zo Slovenska v Srbsku. Pri tejto príležitosti boli prítomným odovzdané i oficiálne pozvania na nadchádzajúce Literárne snemovanie, ktoré sa uskutoční 18. júna t. r. v Novom Sade. Dohodnutá bola i spolupráca medzi časopismi Nový život a Romboid a pri týchto rozhovoroch bola prejavená a zároveň i prisľúbená i sústavnejšia a konkrétnejšia spolupráca medzi Oddelením pre slovenský jazyk a literatúru Filozofickej fakulty v Novom Sade a Ústavom slovenskej literatúry SAV v Bratislave.

 

 Pri ďalšom stretnutí s riaditeľom Mestskej knižnice v Bratislave Jurajom Šebestom bola dohodnutá prezentácia našej literárnej tvorby a knižnej produkcie na ich pôde, ale zároveň aj predstavovanie súčasnej slovenskej literárnej tvorby v našich prostrediach.