Návšteva predstaviteľov Výboru pre informovanie v Báčskej Palanke

 

S cieľom zistiť aký je stav, pokiaľ ide o realizáciu práv národnostnej menšiny na informovanie v materinskej reči predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a jeho členky Katarína Melegová-Melichová a Vladimíra Dorčová v utorok 17. mája 2011 navštívili predsedu obce Báčska Palanka Dragana Bozala. S predsedom obce, ako aj s náčelníkom pre spoločenskú činnosť Nebojšom Kuzmanovićom sa rokovalo o možnostiach revitalizovania slovenskej redakcie v TV Báčska Palanka a spôsobe jej financovania. Predseda Bozalo podporil iniciatívu VPI o znovuzaloženie slovenskej redakcie v TV BAP, kým Žiak a Melegová-Melichová pripomenuli, že je to aj záväzok TV BAP, keďže práve kvôli existovaniu menšinových redakcií v tejto mediálnej inštitúcii bola zastavená privatizácia.

 

Predstavitelia VPI navštívili aj Verejný podnik Televízia Báčska Palanka, kde sa stretli s jej  riaditeľom a hlavným a zodpovedným redaktorom Stevanom Roňom, ktorý pozdravil snahy Výboru pre informovanie o opätovné založenie slovenskej redakcie. Roža a Žiak sa uzhodli na tom, že podmienky, pokiaľ ide o strižne a termín vysielania sú zabezpečené, a konštatovali, že treba iba konkretizovať model honorovania spolupracovníkov slovenskej redakcie a určiť konkrétnych novinárov, ktorí budú pripravovať program v slovenskej reči.