Bilingválna škola slovenských reálií a anglíckeho jazyka

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského z Bratislavy za finančnej podpory Ministerstva škoilstva, vedy, výskumu a športu SR od 03. – 08. augusta v Modre v Harmonii poriadal Bilingválnu školu slovenských reálií a anglíckeho jazyka.

Na podujatí sa zúčastnili žiaci stredných škôl  s vyučovacím jazykom slovenským z Ukrajiny, Maďarska a Srbska. Žiakom bol ponuknutý bohatý program vzdelávania v slovenskom a anglíckom jazyku, prezentované boli slovenské reálie, uskutočnila sa návšteva observatória neďaleko Modry, návšteva kaštieľa v Dolnej Krupej a námestia v Trnave.

bilingva-002

Gymnazisti z Kovačice a Báčskeho Petrovca ako aj ocenení žiaci z republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre stredné školy  zo Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca, Pivnice a Kovačice ocenili podujatie ako zaujímavé, pútavé a vekuprimerané.

Projekt podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

bilingva-003

bilingva-004

bilingva-005

bilingva-006