Prvý Seminár kreatívneho písania

V dňoch od 8. do 10. augusta 2014 v Hložanoch v organizácii Výboru pre kultúru NRSNM a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prebiehal 1. Seminár kreatívneho písania.

Ideovou tvorkyňou takéhoto kreatívneho stretnutia mládeže bola Zdenka Valentová Belićová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM, ktorá spolu s koordinátorkou Výboru pre kultúru koncipovala a napísala projekt na ÚSŽZ.

kreativne 002

Seminár je svojráznym nadväzovaním na literárne súťaže Nového života, Zorničky, Vzletu a súťaže Čo dokáže pekné slovo. Zúčastnili sa ho odmenení stredoškoláci a študenti z týchto súťaží a cieľom projektu bolo motivovať tentoraz dvanásť talentovaných autoriek do ďalšej tvorby. Boli to Aneta Lomenová, Andrea Lomenová a Jana Domoniová z Kysáča, Anna Kukučková z Lugu, Martina Bartošová a Elenka Vršková z Hložian, Malvína Zolňanová a Tatiana Krížová zo Selenče, Teodora Belićová z Nového Sadu, Kristína Turčanová, Jaroslava Majerová a Ivana Bažíková z Báčskeho Petrovca.

kreativne 003

Na seminári prednášali skvelí odborníci: prof. PhDr. Marta Součková, PhD., toho času lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite v Novom Sade a PhDr. Miron Pukan, PhD., FF PU v Prešove, ktorí takéto semináre už dlhšie úspešne organizujú na Slovensku a Martin Prebudila, spisovateľ a redaktor Programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad a predseda Literárnej komisie VPK NRSNM.

kreativne 004

Seminár všetky účastníčky hodnotili pozitívne. Ocenili zvlášť komunikáciu, techniky písania a nápady, o ktorých na škole nemajú príležitosť počuť. Prednášatelia zasa podčiarkli význam spätnej väzby, rozbory a hodnotenia v rámci tvorivých dielní, čo talentované autorky v ich tvorbe môže posunúť ďalej.

kreativne 005

Pilotný projekt teda má absolútnu šancu zažiť. Zároveň je to skvelá príležitosť ako motivovať mladých autorov do ďalšej tvorby a zaistiť aj takýmto spôsobom budúcnosť slovenskej vojvodinskej literatúre.

kreativne 006

kreativne 007

kreativne 008

kreativne 009