Ceny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 2014

Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 1. augusta 2014 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) udelila ocenenia jednotlivcom a kolektívom za ich prínos k rozvoju kultúry, vzdelávania a informovania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Laureátov, členov NRSNM, prítomných hostí, medzi ktorými boli aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Republike Srbsko Ján Varšo a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš, privítala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová.

Tohtoročné ocenenia NRSNM získali:

  • Cenu NRSNM získali: NVU Hlas ľudu za výnimočný prínos k zachovávaniu,  rozvoju, a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku pri príležitosti 70 výročia založenia časopisu Hlas ľudu. Cenu NRSNM ako jednotlivci získali spisovateľ Víťazoslav Hronec a lingvistka Mária Myjavcová za celoživotný prínos k zachovávaniu,  rozvoju, a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
  • Čestné uznanie NRSNM za prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku získali:  spisovateľ Pavel Mučaji (pri príležitosti životného jubilea 85. narodenín), časopis pre deti Zornička (pri príležitosti 75. výročia založenia), Dom kultúry 3. októbra Kovačica (pri príležitosti 100. výročia prvého divadelného predstavenia v Kovačici) a Matica slovenská v Srbsku.
  • Zlatú plaketu NRSNM získala Galéria Zuzky Medveďovej za prínos k rozvoju kultúry, resp. výtvarného umenia vojvodinských Slovákov pri príležitosti 25. výročia založenia galérie.
  • Striebornú plaketu NRSNM získal Program v slovenskej reči Novosadského rozhlasu za prínos k rozvoju informovania slovenskej národnostnej menšiny pri príležitosti 65. výročia založenia redakcie.
  • Bronzovú plaketu NRSNM  získala  Asociácia slovenských pedagógov za prínos k rozvoju vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová odovzdala pri tejto príležitosti aj bronzovú plaketu NRSNM Vladimírovi Skalskému, predsedovi Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktoré toto ocenenie dostalo ešte v roku 2013 pri príležitosti 10. výročia NRSNM, ale si cenu doteraz neprevzalo.

Slávnostnej nálade zasadnutie významne prispeli svojimi umeleckými výkonmi operná speváčka Jaroslava Vlčková Benková, klavirista Marek Stupavský a mládežnícky komorný zbor Agapé pod vedením Milinky Sklabinskej.

Fotografie Ján Hlaváč

Foto-2

Cenu NRSNM v kategórii jednotlivcov získal náš popredný spisovateľ Víťazoslav Hronec.

Foto 3

Cena NRSNM za  celoživotný prínos k zachovávaniu,  rozvoju, a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku získala aj prof. Dr. Mária Myjavcová.


Foto 4

Čestné uznanie NRSNM časopisu Zornička prebral zodpovedný redaktor Pavel Matúch.


Foto 5

Čestné uznanie NRSNM udelené Matici slovenskej v Srbsku prevzal zástupca podpredsedu MS pre Báčku pán Juraj Červenák.


Foto 6

Dom kultúry 3. októbra získal čestné uznanie NRSNM pri príležitosti 100. výročia prvého divadelného predstavenia v Kovačici. Cenu prebral predseda spolku pán Ján Marko.


Foto 7

Zlatú plaketu NRSNM získala Galéria Zuzky Medveďovej pri príležitosti 25. výročia jej založenia. Cenu prebral riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov (v rámci ktorého pôsobí aj galéria) Pavel Čáni.


Foto 8

Riaditeľ Rádia Nový Sad  József Klemm ďakuje za udelenie striebornej plakety NRSNM programu v slovenskej reči.


Foto 9

Bronzovú plaketu NRSNM dostala Asociácia slovenských pedagógov. Ocenenie prebrala predsedníčka Asociácie Mária Andrášiková.