Rozdelená finančná podpora pre prvákov

V slávnostnej sieni Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade v piatok 7. októbra 2022 boli podpísané zmluvy o odovzdaní finančnej podpory v hodnote 7.200,00 pre žiakov 1. ročníka zapísaných do slovenských tried na stredných školách. Podporu žiakom prvého ročníka zapísaným do slovenskej triedy na všeobecný odbor zdravotná sestra odovzdala predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová. Pre všetkých žiakov v slovenských triedach tohto odboru boli odovzdané aj promočne materiály na sčítanie obyvateľstva.