9. zasadnutie Národnej osvetovej rady

9. zasadnutie Národnej osvetovej rady, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra v Belehrade, bolo venované kvalite vo vzdelávaní.

Po zasadnutí sa koordinátorka pre vzdelávanie stretla s riaditeľkou vydavateľstva Klett a Nový logos Gordanou Kneževićovou Orlićovou a hovorili o postupe pri prekladoch učební c týchto vydavateľstiev pre 1. a 5. ročník základnej školy a úlohe NRSNM.

Počas jesenného obdobia sa preložili v koordinácii koordinátorky učebnice z matematiky, sveta okolo nás a výtvarnej kultúry pre 1. ročník, ktorých preklady schválil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a menšinové spoločenstvá a prekladali aj aj učebnice pre 5. ročník (technika a technológia, zemepis, biológia, informatika a výpočtová technika a matematika).