Stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického, slovensko-srbského a srbsko-slovenského slovníka

Dňa 20. septembra 2018 sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnilo 4. stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického, slovensko-srbského a srbsko-slovenského slovníka.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili Anna Vršková, Milina Križanová a Zdenka Valentová Belićová, odborníčky Oddelenia pre prekladateľské práce Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, Branislav Kulík predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Mgr. Zuzana Týrová asistentka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade,  DrSc. prof. Dr. Miroslav Vitéz z Ekonomickej fakulty v Subotici, lektorka Sanja Stričić,  vedúca tímu Katarína Rašetová, predsedníčka Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma a Mária Poptešinová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Prítomní sa zhodli, že záverečné spracovanie slovníka a odborná redakcia právnych termínov v slovníku, kontrola celkového obsahu slovníka a práce týkajúce sa  zladenia a úpravy softvéru na vypracovanie slovníka, sú prakticky ukončené. Záverečnú jazykovú a právnu úpravu slovníka mali na starosti členovia lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického, slovensko-srbského a srbsko-slovenského slovníka Mgr. Zuzana Týrová a  DrSc. prof.Dr. Miroslav Vitéz.

Pokračovanie realizácie projektu predpokladá prípravu na tlač knižného vydania slovníka a  umiestnenie elektronickej podoby slovníka  na webovú stránku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Nasledovať budú aj akcie zamerané na prezentácia a informovanie lokálnych samospráv o tejto vzácnej  príručke.

Cestovné náklady 6228,6 RSD