Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

15. septembra 2018 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.

V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Svetlana Zolňanová a Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová; za Svetové združenie Slovákov Katarína Melegová Melichová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť Cenu Samuela Tešedíka popredným slovenským učiteľom v zahraničí.

Ocenenie zo Srbska získali Tatiana Naďová a Anna Medveďová a ďakovný list Mária Miškovicová.